BELANGRIJK
Wij vragen u de nieuwwaarde van uw inboedel op te geven. Om onderverzekering uit te sluiten adviseren wij u om uit te gaan van de in de verhuisbranche geldende gemiddelde verzekeringswaarde per m3 inboedel, te weten € 2.000,00 – € 2.500,00. De door u verstrekte gegevens worden enkel gebruikt voor de transportverzekering. Onderaan deze pagina kunt u desgewenst een zelfgemaakte verzekeringslijst uploaden.

U wilt slechts een deel van uw inboedel verzekeren?
Helaas is dit niet mogelijk. Het verdienmodel van een verzekeraar is zo opgezet dat er voldoende premie binnenkomt om een eventuele schade en/of vermissing te kunnen vergoeden. Wanneer verzekerden minimaal zouden willen verzekeren, lopen de inkomsten voor de verzekeraar fors terug, terwijl de risico’s op schade per definitie niet afnemen en de hoogte van de schade-uitbetaling per saldo toeneemt, wanneer men doorgaans enkel nog waardevolle en/of kwetsbare/breekbare goederen zou verzekeren.

Antiek en kunstvoorwerpen
Taxatierapporten dienen overlegd te worden bij items met een hoge waarde  (met een individuele waarde van EUR 1.500,00 of hoger) zonder serienummer en/ of aankoopbewijs. Meestal gaat het hierbij om kunstwerken en antiek. Een waarde verklaring van een officiële instantie kan ook dienen als bewijs (vb veilinghuis of antiekwinkel). Als er geen aankoopbewijs of taxatierapport voor hoge waarde items aanwezig is, zal bij schade, de verzekeringsexpert na taxatie de waarde en het schadebedrag vaststellen. Als er geen aankoopbewijs kan worden overgelegd voor artikelen met een serienummer, moet u ons bij schade ten minste voorzien van de volgende informatie:
Wanneer werd het item gekocht, waar en voor welk bedrag. Op basis van deze informatie zal de verzekeraar na taxatie de waarde en het schadebedrag vaststellen.

Uw persoonlijke gegevens

Achternaam*

E-mail adres

Referentienummer*

Hierbij verzoek ik De Gruijter & Co. om een transportverzekering, voor mijn verhuizing, af te sluiten op basis van de volgende nieuwwaarde (in EURO) van de goederen

Items met hoge waarde; €1500,- of hoger
De volgende items, die zijn opgenomen in het totale verzekerde bedrag, hebben een stuks waarde van meer dan €1.500,00 of een voor de aard van het item buitengewone waarde.
Juwelen en contant geld worden niet gedekt.

Items

Indien u meer dan tien hoge waarde items heeft, kunt u onderstaand een lijst uploaden.

Document met waardevolle items

*=verplichte velden(s)