Leest u onderstaande tekst aandachtig en vul het formulier volledig in, inclusief de vereiste bijlagen.

De Gruijter & Co voert voor u, als importerend verhuisbedrijf, een deel van de administratieve voorcontrole uit voor de Nederlandse douane. Door middel van dit formulier én de gevraagde bijlagen kunnen wij voor u de voorcontrole ten invoer én de aangifte doen. Het niet volledig invullen van het formulier en/of het niet volledig aanleveren van de benodigde bijlagen kan leiden tot vertraging in de aangifte. Vertraging in de aangifte kan leiden tot vertraging in de aflevering van uw goederen.

De uiteindelijke controle en goedkeuring van de aangifte ligt bij de Nederlandse douane. De Nederlandse douane heeft tevens het recht om na vrijgave onder vrijstelling:
• De goederen te controleren/visiteren
• Tot 36 maanden na vrijgave alsnog rechten te heffen indien de ingevoerde boedel (al dan niet met motorvoertuigen) niet aan de gewenste voorwaarden blijkt te voldoen en/of de vereiste bijlagen niet aanwezig/correct zijn.

Voorwaarden

Om de vergunning te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

• U verhuist van een land buiten de Europese Unie naar Nederland.
• U gaat wonen in Nederland, u brengt uw voormalige verblijfplaats over naar Nederland
• U woonde ten minste twaalf opeenvolgende maanden buiten de Europese Unie
• U hebt de goederen ten minste zes maanden in bezit en in gebruik
• U hebt de goederen gebruikt en u gaat ze ook weer gebruiken
• U voert de goederen in, binnen twaalf maanden, nadat u in Nederland bent gaan wonen
• U gaat de goederen niet uitlenen, verpanden, verhuren of overdragen binnen twaalf maanden na de datum waarop de goederen zijn ingevoerd

Indien u aan een van de bovenstaande voorwaarden niet kan voldoen neem dan direct contact op met uw dossierhouder of via info@degruijter.nl

De vrijstelling geldt niet voor de volgende goederen:

• Alcoholhoudende producten
• Tabak en tabaksproducten
• Bedrijfsvoertuigen
• Niet-draagbaar materiaal voor beroepsdoeleinden

Voert u ook een vervoermiddel in?

Is het vervoermiddel een auto of een motor? Geef dat aan bij vraag 5
Krijgt u daarvoor een vrijstelling van belastingen bij invoer? Dan betreft het twéé afzonderlijke aangiftes. Eén aangifte voor de goederen en eén aangifte voor de auto of motor.

Bijlagen

Stuur met uw aanvraag de volgende stukken mee:
• Een door u ondertekende inventarislijst met alle persoonlijke goederen die u wilt invoeren in Nederland.
• Een kopie van uw paspoort, inclusief uw visum indien van toepassing
• Het bewijs van inschrijving in de basisadministratie van een gemeente in Nederland*
*Hieruit moet blijken dat en op welke datum u zich hebt gevestigd in Nederland

Wilt u een auto of motor of een ander vervoermiddel invoeren?

Stuur dan ook een kopie mee van:
• Kopie aankoopfactuur van het motorvoertuig(en)
• Kopie huidige verzekeringspolis van het motorvoertuig(en)
• Kopie huidig kentekenbewijs van het voertuig

1. Gegevens aanvrager

Vermeld hier uw nieuwe adres in Nederland of in een ander land van de Europese Unie.

 

Vraag 1a

Naam*

Adres*

Postcode*

Plaats*

Telefoonnummer*

 

Vraag 1b

Burgerservice-/Sofinummer*

 
 

2. Uw nieuwe situatie in Nederland

Vraag 2a

Vanaf welke datum woont u in Nederland, of verwacht u in Nederland te wonen?*

 

Vraag 2b

Wat gaat u doen in Nederland?*
WerkenStuderenAnders

Extra informatie*

 

Vraag 2c

Komen uw gezin en/of partner ook naar Nederland?*
janee

Indien nee, geeft u dan de reden waarom uw gezin en/of uw partner niet naar Nederland komen.

Indien nee, hoe vaak per jaar verwacht u uw gezin en/of partner te bezoeken?

 
 

3. Uw situatie in het land buiten de Europese Unie

Deze vragen gaan over de periode dat u woonde in het land buiten de Europese Unie, voordat u verhuist/verhuisde naar Nederland.

 

Vraag 3a

Wat was/waren uw laatste adres/adressen en woonplaats(en) voordat u verhuisde naar Nederland gedurende de afgelopen 12 maanden of langer?*

 

Vraag 3b

Hoe lang hebt u op dit/deze adres(sen) gewoond?*

 

Vraag 3c

Had u een koop- of een huurwoning?*
KoopwoningHuurwoning

 

Vraag 3d

Had u tijdens uw verblijf in het land buiten de Europese Unie woonruimte in Nederland of een ander land van de Europese Unie?*
janee

Indien ja, vult u dan adres, plaats en de datum en jaar van het vertrek in

 
 

4. Woonde u eerder in Nederland of een ander land van de Europese Unie?

Vraag 4a

Woonde u al eens eerder in Nederland of een ander land van de Europese Unie?*
ja, ga verder met vraag 4bnee, ga verder met vraag 5

 

Vraag 4b

Heeft u nu minimaal 12 maanden buiten de Europese Unie gewoond?
ja, ga verder met vraag 4cnee

 

Vraag 4c

Op welke datum bent u destijds uit Nederland of het andere land van de Europese Unie vertrokken?

 

Vraag 4d

Wat was de reden van uw vertrek?
WerkStudie/opleidingAnders

Geeft u hier extra relevante informatie

 
 

5. Vervoermiddelen

Vraag 5a

Voert u een auto of motor of een ander vervoermiddel in?*
ja, ga verder met vraag 5bnee, ga verder met vraag 6

Wat voert u in?
AutoAanhangwagenCaravanMotorPleziervaartuigSportvliegtuigAnders

Indien anders, geef aan wat u wilt invoeren

 

Vraag 5b

Wat zijn de gegevens daarvan? Voert u meer vervoermiddelen in? Beantwoord deze vraag dan op een aparte bijlage.

Merk

Type

Cilinderinhoud

Bouwjaar

Indentificatienummer

Kenteken/registratienummer

Datum afgifte kenteken- of registratiebewijs

Land van afgifte

Aankoopdatum

Aankoopbedrag

 

Extra bijlage met gegevens

 
 

6. Dieren

Let op! U mag dieren alleen meenemen als het uw huisdieren zijn en als ze niet zijn bestemd voor de verkoop of handel. Voor het meenemen van sommige dieren gelden speciale voorwaarden. Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon Douane: 0800 - 0143. Of vanuit het buitenland: +31 45 574 30 31

 

Vraag 6a

Voert u één of meerder dieren in?*
janee, ga verder naar vraag 7

Indien ja, vermeld dan de diersoort(en) en het aantal per soort

 
 

7. Andere vrijstellingen van belastingen

Vraag 7a

Hebt u ook ergens anders een vrijstelling van belastingen bij invoer voor de goederen aangevraagd?*
ja, ga verder naar vraag 7bnee, ga verder naar vraag 8

 

Vraag 7b

Bij welke douaneautoriteit en op welke datum hebt u de vrijstelling aangevraagd?

 

Vraag 7c

Hebt u de vrijstelling verkregen?
janee

Indien nee, vermeld de reden waarom u geen vrijstelling hebt verkregen

 
 

8. Bijlagen

Hier kunt u de diverse benodigde bijlagen meesturen met de aanvraag. Let u aub op de omvang van de bestanden, de maximale omvang per bestand is 2mb.

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Bijlage 9

Bijlage 10

 
 

9. Ondertekening

Ondergetekende is zich bewust van het feit dat het achterhouden van informatie en/of het niet naar waarheid invullen van dit formulier kan leiden tot een (na)heffing van invoerrechten, BTW en accijnzen indien ondergetekende niet voldoet aan de voorwaarden waaronder de goederen en eventuele motorvoertuigen met vrijstelling in Nederland/ de Europese Unie kunnen worden ingevoerd.

 

Door ondertekening van dit document verklaard ondergetekende tevens dat hij/zij de eventueel door de Nederlandse douane opgelegde financiële sancties zal dragen en deze binnen de gestelde termijn rechtstreeks aan de douane zal voldoen.

 

Naam*

Plaats*

Datum*

Gruijter Referentienummer*

 

Ondergetekende verklaart dat bovengenoemde gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

 

Door dit formulier op deze wijze aan ons retour te sturen is een originele handtekening niet nodig.